top of page
pexels-ketut-subiyanto-4545205.jpg

Jour- & Familjehem

Image by Tyler Nix

Har du engagemang, ett stort hjärta och extra plats hemma? Vill du ta emot ett barn- eller ungdom som av någon anledning inte kan bo hemma och behöver din hjälp?

Vi på Omsorgshuset söker dig som känner igen sig i detta.

För Omsorgshuset är jour- och familjehemmens kompetens avgörande vid matchning med barn och ungdomar. Vi gör därför ett noggrant urval när vi rekryterar familjer. Samtliga familjer är utredda enligt BRA-fam metoden samt djupintervju. Alla familjer utreds av våra familjekonsulenter.

Vi har ett antal familjehem med basen från Stockholm och en radie på 20 mil utanför. När socialtjänsten behöver hjälp att hitta en lämplig familj för ett barn eller en ungdom med eller utan särskilda behov har vi därför möjlighet till en god matchning. Vi har familjer från olika kulturer och som talar flera språk. Många av våra familjer har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och förstår vilka verktyg dessa unga behöver ha med sig när de är dags att börja prova sina egna vingar. Vi har även som mål att ungdomarna skall ha ett startpaket med sig vid utslussning och detta är något som vi börjar arbeta med redan från start.

Vi tror på att stå ut och kunna stå kvar och samtidigt fortsätta att behålla ett engagemang kring den placerade vilket i längden leder till goda resultat.

pexels-cottonbro-4039148.jpg
Image by Daria Nepriakhina 🇺🇦

Vi på Omsorgshuset ser det ytterst viktigt att kunna vara tillgängliga för så väl uppdragsgivare som uppdragstagare och relationer mellan oss ger ett kvalitativt resultat för den unge.

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda Dig, är Du varmt välkommen att ringa oss, maila till oss eller kom förbi – så berättar vi mer.


Se vårt tillstånd från IVO för att bedriva familjehems-och jourverksamhet.

Frågor och svar om Jour- och Familjehemsverksamhet.

Kontaktuppgifter

Familjehemskonsulent

Hadil Hägerström

070-712 91 74

Familjehemskonsulent

Heidi Ahvonen Kotilainen

08-555 06 372 | 076-645 92 29

Enhetschef

Daisy Jensen

08-555 06 398 | 076-719 60 98

bottom of page