top of page

Boendestöd

Sedan 2009 bedriver Ornsorgshuset verksamheten boendestöd. Stödet är till för dig som har en psykisk funktionsvariation. Behöver du hjälp med att sköta ditt hem eller komma igång med aktiviteter? Vi på Omsorgshuset kan erbjuda dig ett socialt och praktiskt stöd i det dagliga livet, och tillsammans med dig utveckla dina egna resurser för att skapa delaktighet i samhället.

 

Vi arbetar med stöd och motivation till att återta makten över sitt eget iv. Pedagogiken vi använder oss av är ESL, Ett självständigt liv. Stödet utgår från biståndshandläggarens beslut och dina behov. Boendestöd är avgiftsfritt. Vill du veta mer är du välkommen att ringa eller maila till oss.

IVO Tillstånd (pdf)

pexels-olly-3768156.jpg

Kontaktuppgifter

Samordnare

Carita Barrales

073-328 67 35

Enhetschef

Ann Wickström

073-328 66 70

bottom of page