top of page

Vår verksamhet inriktar sig på behandling och vård för vuxna med psykiska funktionsnedsättning. Vi använder oss av behandlingsmetoder som grundar sig i kognitiv beteendeterapi samt miljöterapi.

 

I vår verksamhet används enbart evidensbaserade metoder och vi fortbildar oss regelbundet efter hur forskningsläget ser ut inom respektive behandlingsmetod.

Av det 13 platserna är 9 platser i HVB kategori 1 och 4 platser kategori 3 - hem för viss heldygnsvård. 

Kontakta oss

Adress: Sunnersta HVB AB, Konvaljevägen 10A, 756 51 UPPSALA
Telefon: 018-32 10 69
Fax: 018-32 10 69

LÄS MER OM

Sunnersta HVB - en del av Omsorgshuset

Vi är ett HVB-hem med totalt 13 platser och ägs av Omsorgshuset.

bottom of page