top of page

En verksamhetsidé ska ange vad man ska göra och hur man ska arbeta. Den ska avgränsa den egna verksamheten från andra organisationers verksamhet och ange vad som är speciellt med den egna verksamheten. Omsorgshusets verksamhetsidé är:

  • Att erbjuda  Vård, Omsorg och Serviceinsatser

  • Att alltid ha brukare, kunden, klientens behov i centrum

  • Att arbeta nära och personligt med hög tillgänglighet

  • Att verksamheten ska genomsyras av framåtanda och nytänkande

  • Att tillhandahålla tillräckliga personella, organisatoriska och ekonomiska resurser för att kunna bedriva en verksamhet av hög kvalité

  • Att alltid verka för långsiktighet och bärighet i alla beslut

  • Att förvalta och utveckla verksamheterna i syftet att öka/bibehålla en god ekonomi  och god kvalité

Verksamhetsidé

Omsorgshuset i Stockholm AB

bottom of page