top of page

Vad är ett familjehem?


Ett familjehem är en familj som tar hand om ett eller flera barn som av någon anledning inte kan bo med sina föräldrar. Till skillnad från adoption innebär en familjehemsplacering ett 3-delat föräldraskap. Familjehemmet samarbetar med barnets ursprungsfamilj och socialtjänsten samt ansvarar för den vård och fostran som föräldrar normalt ger sina barn. De ansvarar också för kontakten med barnomsorg och skola.
 


Varför behöver barn placeras i familjehem?


Det finns många olika skäl till varför barn omhändertas av socialtjänsten och placeras i familjehem. Barnens föräldrar kanske har ett missbruk, är psykiskt sjuka eller sitter i fängelse. En del barn har blivit försummade eller utnyttjade och vissa av dem har fått skador för livet.


Vad krävs för att bli familjehem?


För att klara en placering krävs att man har lite extra av allt; av utrymme, av tid och av förmåga! Våra krav på er för att påbörja en familjehemsutredning är bland andra:

* Att ni är minst 25 år gammal.
*  Att ni inte förekommer i polisens brott-och misstankeregister, försäkringskassans register avseende längre sjukperioder, kronofogdens register och sociala registret de senaste fem åren
* Att det finns ett ledigt sovrum som kan erbjudas det placerade barnet, utan att någon i familjen gör avkall på sitt sovrum.
* Att ert boende är stadigvarande, det vill säga ni inte hyr i andra hand, är inneboende eller dylikt. Boendet är fullt möblerat och ombonat.
* Att ni är fullt friska och arbetsföra
* Att ni har stabil inkomst och försörjning
* Att minst en av er har tid för möten med socialtjänst och oss familjehemskonsulenter
* Att ni inte har några större kommande förändringar i livet, såsom flytt, längre resor, nya studier, graviditet eller dylikt
* Att ni behärskar det svenska språket


Hur länge är ett barn placerat?


Det finns inga generella svar på denna fråga. Skillnaden mellan jour- och familjehem är att jourhem är tillfälliga placeringar vilket en placering kan vara allt mellan ett par dagar upp till fyra månader.
Familjehem är mer stadigvarande vård och fostran och det är inte helt ovanligt att barnet är placerat fram tills barnet själv blivit vuxen.


Hur genomförs en utredning?


För att kunna bli familjehem genomgår man utredningar för att fastställa att man har förutsättningar att åta sig uppdraget. När en familj anmält sitt intresse för att bli familjehem bokas ett första besök med familjen in för information om vad det innebär att vara familjehem och vilka förutsättningar som krävs. Efter en första bedömning bokas tid för en mer omfattande djupintervju, för att kartlägga familjens resurser att erbjuda kvalitativ omsorg för barn som behöver bo i ett i ett familjehem. Referenser tas med personer eller myndigheter som känner familjen väl. Därefter följer kontroller som ska säkerställa familjens ekonomiska och sociala förutsättningar. Dessa är:

• Registerkontroll hos kronofogdemyndigheten samt försäkringskassan. Även om inget tyder på ekonomiska  svårigheter i dagsläget tittar man på detta för att fastställa att familjen har en långsiktig stabil situation.
• Socialregisterkontroll ska göras i familjehemmets hemkommun. Om familjen har flyttat görs kontroll även i tidigare hemkommun.
• Utdrag ur belastnings- och misstankeregister görs hos Rikspolisstyrelsen i Kiruna.


Hur får ett familjehem stöd och hjälp?


Alla jour- och familjehem får en utbildning och en handbok från Ett hem att växa i som är en utbildning från socialstyrelsen.

Omsorgshuset har kontinuerlig handledning av familje- och jourhem. Vi har regelbundna träffar där man kan prata ut om problem och glädjeämnen, diskutera metoder och få stöd i det som kan kännas svårt.
Dygnet runt, året om kan man även ringa för stöd och lösning av problem. Inga frågor eller funderingar är för dumma, tvärtom så finns vi för er då vi anser att våra familjer är hög prioritet då de är ni som gör jobbet.

Länktips!

www.barnkonventionen.se

www.socialstyrelsen.se

Frågor & Svar

Läs frågor & svar gällandes Jour- och familjehem.

bottom of page