top of page
pexels-olly-3768131.jpg

Ledsagning & Avlösning

centre-for-ageing-better-s08BZ1_EuwQ-unsplash.jpg

Ledsagarservice vänder sig till Dig som på grund av en funktionsnedsättning behöver stöd och service för att kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Insatsen ska vara biståndsbedömd. 

Du vill kanske gå på bio, teater, restaurang, konsert, museum eller gå ut och dansa. Kanske vill Du också handla kläder, utöva sportsaktiviteter, göra utflykter, besöka vänner, delta i föreningsliv eller annat efter dina egna önskemål.

Ledsagaren följer Dig till aktiviteter Du själv valt, vid den tidpunkt Du önskar – vardagar och helger året om. Ledsagaren gör sedan sällskap med dig hem och hjälper Dig vid behov att komma till rätta i bostaden

Avlösarservice

Ledsagarservice erbjuder också avlösarservice i hemmet för att anhörigvårdare ska kunna få tid för annat.

Vi är dina ledsagare

På ledsagarservice är vi ca 80 ledsagare i olika åldrar med olika intressen och bra kunskaper i bland annat:

  •  funktionsvariationer hos vuxna och barn

  •  synledsagning – syntolkning

  •  stadens tillgänglighet, aktiviteter och kulturutbud

  •  lyft- och förflyttningsteknik

  •  främmande språk

  •  teckenspråk

Avgiftsfri service

Ledsagarservice är avgiftsfri. Din egen biljett till bio, teater och dylikt får Du betala själv, men Du har inga utgifter för ledsagaren. Om du vill göra något som innebär en hög kostnad ska du först kontakta Din biståndshandläggare.

max-bender-W5BN80xGhrE-unsplash.jpg

Kontaktuppgifter

Administrativ assistent

Linda Nordmark

08-555 06 381

Enhetschef

Ann Wickström

073-328 66 70

Samordnare

Lotta Boström

08-555 06 381

Bokningschef

Catarina Tarangul

08-555 06 375

rollz-international-KXQGf4HS4KU-unsplash.jpg
Beställ ledsagning

Du kan beställa ledsagning med kort varsel. Du har självklart större chans att få servicen exakt när Du vill ha den, om Du är ute i god tid.

När du beställer

Behöver vi veta ditt namn, datum och klockslag för ledsagningen. Det går bra att skicka din bokning med e-post till ledsagarservice@omsorgshuset.se eller ringa vår bokning på telefon: 08-555 06 381

bottom of page