top of page
Image by Matheus Ferrero

Värderingar och förhållningssätt

Värdegrunder handlar ytterst om relationer människor emellan. Vår personliga värdegrund avgör hur vi beter oss mot varandra.​

Young Nurse_edited.jpg

Omsorgshusets grundläggande värderingar är:

  • människolivets okränkbarhet

  • individens frihet och integritet

  • alla människors lika värde

  • jämställdhet mellan kvinnor och män

  • solidaritet med svaga och utsatta

  • aktning och respekt för varje människas egenvärde

  • aktning och respekt mot koncernens mål och styrelsens beslut

bottom of page