top of page

Välkommen till Omsorgshuset!

Personlig assistans, Ledsagning & avlösning, Jour- och familjehem, Boendestöd, Sunnersta HVB, Odensala HVB och Vallmotorp Omsorg

Personlig

assistans

Ledsagning och

Avlösning

Jour och

Familjehem

LÄS MER OM

Omsorgshuset Vallmotorp Fastigheter AB

Koncernen Omsorgshuset äger Vallmotorp Fastigheter och vi har fastigheter i Katrineholm, Vallmotorp Omsorg.
Koncernen äger även en fastighet i Botkyrka Kommun, Hörningsholm då vi i nuläget arbetar med att projektera verksamhet.

Boendestöd

Sunnersta HVB

Odensala HVB

Omsorgshuset har sedan 1999 bedrivit verksamhet inom vård, service och omsorg.

Vi arbetar enligt våra värdeord delaktighet, tydlighet och transparens. Hos Omsorgshuset är du som kund i fokus och genom våra medarbetares stora engagemang och breda kunskap utformar vi din hjälp och stöd efter dina önskemål och behov. 


Omsorgshuset utför personlig assistans, ledsagning och avlösning, jour- och familjehem, boendestöd, HVB  hem och LSS boende. Mer information om insatserna finns under respektive verksamhet. 

Vallmotorp Omsorg

bottom of page