top of page

Omsorgshusets vision är att alla kunder och samarbetspartners ska uppleva oss som det mest kvalitativa, trygga och tillgängliga alternativet inom våra verksamhetsområden. 

Omsorgshuset startades år 1999 av vår ägare Besim Akdogan då hans syster behövde personlig assistans. Under åren har koncernen Omsorgshuset växt och vi erbjuder flera verksamhetsområden; Personlig assistans, Ledsagning & avlösning, Jour- och familjehem, Boendestöd, LSS-boende och HVB-hem.

Vi har kontor i Älvsjö och i Visby men bedriver verksamhet i hela Sverige. Carmen Szarvas Spolander är VD för koncernen och vi har cirka 600 duktiga medarbetare. Alla våra verksamheter har kollektivavtal.

Om oss

Omsorgshuset i Stockholm AB

bottom of page