top of page

Bokningsnummer 08-555 06 381

Telefontider:


Måndag - Fredag 08:00-16:00
ledsagarservice@omsorgshuset.s

Enhetschef
Ann Wickström
Tel: 0733-286670
ann.wickstrom@omsorgshuset.se

Bokningschef
Catarina Tarangul
08-555 06 375
catarina.tarangul@omsorgshuset.se

Samordnare
Lotta Boström
08-508 400 50
ledsagarservice@omsorgshuset.se

Administrativ assistent
Linda Nordmark
08-508 400 50
ledsagarservice@omsorgshuset.se

Ledsagarservice vänder sig till Dig som på grund av en funktionsnedsättning behöver stöd och service för att kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Insatsen ska vara biståndsbedömd. 

Du vill kanske gå på bio, teater, restaurang, konsert, museum eller gå ut och dansa. Kanske vill Du också handla kläder, utöva sportsaktiviteter, göra utflykter, besöka vänner, delta i föreningsliv eller annat efter dina egna önskemål.

Ledsagaren följer Dig till aktiviteter Du själv valt, vid den tidpunkt Du önskar – vardagar och helger året om. Ledsagaren gör sedan sällskap med dig hem och hjälper Dig vid behov att komma till rätta i bostaden.

Avlösarservice

Ledsagarservice erbjuder också avlösarservice i hemmet för att anhörigvårdare ska kunna få tid för annat.

Vi är dina ledsagare

På ledsagarservice är vi ca 80 ledsagare i olika åldrar med olika intressen och bra kunskaper i bland annat:

  •  funktionsvariationer hos vuxna och barn

  •  synledsagning – syntolkning

  •  stadens tillgänglighet, aktiviteter och kulturutbud

  •  lyft- och förflyttningsteknik

  •  främmande språk

  •  teckenspråk

Avgiftsfri service

Ledsagarservice är avgiftsfri. Din egen biljett till bio, teater och dylikt får Du betala själv, men Du har inga utgifter för ledsagaren. Om du vill göra något som innebär en hög kostnad ska du först kontakta Din biståndshandläggare.

Beställ ledsagning

Du kan beställa ledsagning med kort varsel. Du har självklart större chans att få servicen exakt när Du vill ha den, om Du är ute i god tid.

När du beställer

Behöver vi veta ditt namn, datum och klockslag för ledsagningen. Det går bra att skicka din bokning med e-post till ledsagarservice@omsorgshuset.se eller ringa vår bokning
på telefon: 08-555 06 381

Ledsagning och Avlösning

bottom of page