top of page

Omsorgshuset i Stockholm AB startades år 1999 av Besim Akdogan.

Besims ambition var att bygga upp en verksamhet med god tillgänglighet, närhet och där brukarens behov hela tiden var i centrum. Bolaget inriktade sig på Personlig Assistans, vilket även i dag är en av kärnverksamheterna.


Under åren har Omsorgshuset i Stockholms skapat sig  flera verksamhetsområden inom omsorg.
Vi har verksamhetsområden inom personlig assistans, ledsagning & avlösning , boendestöd samt jour- & familjehem.

Vi fortsätter att driva verksamhet med stort brukarfokus, god tillgänglighet, hög verkställighet av insatser till våra brukare.

Sedan flera år tillbaka har även koncernen tre fastighets AB.

Tillsammans med alla våra medarbetare verkar vi för säkerhet, trygghet och delaktighet.

Bolaget anordnar verksamheterna i egen regi, LOV eller på entreprenad, bolaget har idag ca 12 st ramavtal med kommuner och regioner gällande jour och familjehem.

Idag anordnar vi i egen regi personlig assistans samt anordnar Tyresö Kommuns och region Gotlands all personlig assistans.

Bolaget är idag stora inom socialpsykiatri, boendestöd.

Bolaget anordnar idag ledsagning och avlösning med beslut enligt socialtjänstlagen, ledsagarservice och avlösarservice enligt beslut av Lag om särskilt stöd och service (LSS).

Historik

Omsorgshuset i Stockholm AB

bottom of page