top of page

Vår verksamhet har till syfte att stärka och utveckla varje enskild individ för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Varje klient skall känna att den behandlas med respekt samt har eget inflytande över sin livssituation. Personalen är ett verktyg till att skapa en meningsfull vardag för våra klienter.

Sunnersta HVB är ständigt under utveckling och strävar hela tiden efter att hålla en god kvalitet samt ge bästa möjliga vård till våra klienter.

Verksamheten

Sunnersta HVB AB

bottom of page