top of page

På Sunnersta HVB skall vi alltid sträva efter att utvecklas och förbättra oss på alla plan. Detta gör vi med hjälp av en rad verktyg; tex utbildning (internt och externt) boendeenkäter, dialog med kommuner/närstående, vårdplaneringar, vårdplaner, boendekonferenser, handledning.

 

Vi eftersträvar också ett bra samarbete med diverse myndigheter som Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket.

Vår målsättning är att varje dag erbjuda någon form av aktivitet utanför hvb-hemmet.

Alla aktiviteter är frivilliga och personal finns med på utflykterna till tex Club Lindormen, Kapela, Ulva kvarn, Gränby och det närliggande badplatserna. Ovan nämnda utflyktsmål sker regelbundet.

På boendekonferansen/onsdagsmötet finns alltid möjlighet att ge egna förslag på utflyktsmål eller aktiviteter.

Kvalitet

Sunnersta HVB AB

bottom of page