top of page

Alla klienters rehabilitering/behandling utgår ifrån behandlingsteorierna miljöterapi och kognitiv beteendeterapi. Behandlingen är alltid individuellt utformad och utgår från beställningen. Beteendeaktivering, positiv feedback, förstärkning är verktyg som används dagligen.

Respekt

Alla klienter på Sunnersta HVB skall känna att de bemöts med respekt och medkänsla. Detta är grunden i hela vårt arbete!

Eget inflytande

Varje onsdag har vi klientkonferens. Klienten skall ha möjlighet att vara delaktig i alla beslut samt förändringar som sker under placeringen då det påverkar deras livssituation.

Självständighet

Under vistelsen hos oss skall vi arbeta med att våra klienten ökar sin självständighet för att lättare klara vardagen utanför Sunnersta HVB. Detta sker utifrån varje enskild individs förutsättningar och mål.

Alla klienter på Sunnersta HVB skall ha en meningsfull vardag innehållande individanpassade aktiviteter. Vi arbetar med kontaktmannaskap och vid behov även dubbelt kontaktmannaskap.

Behandling / Rehabilitering

Sunnersta HVB AB

bottom of page