Omsorgshuset Sunnersta HVB-Hem

Vår verksamhet har till syfte att stärka och utveckla varje enskild individ för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Varje klient skall känna att den behandlas med respekt samt har eget inflytande över sin livssituation. Personalen är ett verktyg till att skapa en meningsfull vardag för våra klienter. Sunnersta HVB är ständigt under utveckling och strävar hela tiden efter att hålla en god kvalitet samt ge bästa möjliga vård till våra klienter.

Verksamheten ligger mitt i villaidyllen i Sunnersta, 500 meter ifrån vattnet.

Sunnersta HVB AB
Konvaljevägen 10A
756 51 UPPSALA
Tel. 018-32 10 69
Fax 018-32 10 69
www.sunnerstahvb.se

Verksamhetschef
Fredrik Karlsson
Telefon: 018-32 10 69
Fax: 018-32 10 69
E-post: fredrik.karlsson@omsorgshuset.se

Kontakta oss