Omsorgshsuet Odensala HVB-Hem

Odensala HVBs mål är att se hela människan och hans/hennes individuella möjligheter. Detta sker genom ett stort engagemang, medmänsklighet, tydlig struktur och principen om alla människors lika värde. Vi vill verka för att de personer som bor hos oss skall kunna utveckla sin förmåga att hantera vardagen och vara en del av samhället. Genom ett miljöterapeutiskt arbetssätt som grund försöker vi öka personens förmåga till aktivering och engagemang över sin egen vardag. Vi vill medverka till att varje boende skall uppleva glädje i livet, finna trygghet och få en tydlig struktur i sin vardag.

Odensala HVB är beläget i Rosendal, Odensala norr om Märsta mellan Stockholm och Uppsala. Boendet ligger i en lugn och naturskön miljö.

Odensala HVB hem AB
Rosendal, Odensala
195 92 Märsta
Tel. 08-591 433 81
Fax 08-591 433 81
personal@odensala.se
www.odensalahvb.se

Verksamhetschef
Fredrik Karlsson
Tel. 08-591 433 81
fredrik.karlsson@omsorgshuset.se

Kontakta oss