Verksamhetsidé

En verksamhetsidé ska ange vad man ska göra och hur man ska arbeta. Den ska avgränsa den egna verksamheten från andra organisationers verksamhet och ange vad som är speciellt med den egna verksamheten. Omsorgshusets verksamhetsidé är:

  • Att erbjuda heltäckande omsorg och service.
  • Att alltid fokusera på våra brukare och kunders behov.
  • Att arbeta nära och personligt och med kompetens och flexibilitet.
  • Att erbjuda individuella helhetslösningar.
  • Att verksamheten ska genomsyras av framåtanda och nytänkande.
  • Att tillhandahålla tillräckliga personella, organisatoriska och ekonomiska resurser för att kunna bedriva en verksamhet av mycket hög kvalitet.
  • Att utvecklas och expandera men ändå alltid vara personliga, nära och ödmjuka.