Boktips

Älskade, förbannade tonåring- Birgitta Kimber , Virginia Molgaard
Att ha förmånen att vara förälder är en av livets största gåvor. Samtidigt är tonårsperioden den svåraste utmaningen för många föräldrar. Föräldrar har i alla tider vetat att tonåringars kroppar ändras och mognar, och de senaste årtiondena har vi också blivit medvetna om att tonåringars hjärnor fortfarande växer och utvecklas.


Svinalängorna- Susanna Alakoski
Leena, hennes syskon och vänner kastas i skrämmande ryck mellan perioder av skenbar ordning och fullkomligt kaos, och när boken är slut har vi tagit del av en skakande berättelse om klassamhälle och barns utsatthet och överlevnadskraft.


Ett annat hemma- Anna Kakuli, Anna Fredriksson
I boken ryms både teori och praktik och vi får en bred och omfattande bild av hur den sociala barnavården sett ut historiskt, hur den ser ut i dag och - framförallt - vad som görs och kan göras för att förbättra den. Boken ger inte bara en översikt över kunskapsläget idag - den ger också konkreta verktyg för socialtjänsten.


Kirre- Gunilla O. Wahlström
Vi får möta Kirre och de olika professionella människorna inom socialtjänst, förskola och skola som involveras i hans liv - en roman men också en fackbok med stort djup.
Hem, hem familjehem- Cecilia Moore
Boken är skriven för barn och ungdomar som själva står inför att bli placerade i familjehem. De kan identifiera sig med huvudpersonen och samtidigt ger berättelsen dem svar på många frågor och funderingar. Boken kompletteras med en fakta del där rättigheterna för ett barn som är placerat i familjehem förklaras med enkla ord.


Explosiva barn - Ross W. Greene
Barn som har svårt att leva upp till omgivningens förväntningar reagerar ofta med utmanande beteenden. Det kan handla om att skrika, slåss eller svära, men också om att dra sig undan, gråta eller tjura. Dessa beteenden kan få föräldrar och andra vuxna i barnets omgivning att känna sig maktlösa, frustrerade och i stort behov av hjälp.


När tålamodsburken rinner över- Socialpedagogiska skolmyndigheten
I boken beskrivs bl.a. betydelsen av att ta barnets perspektiv, hur man kan gå tillväga vid datorprat och vad ett seriesamtal eller ritprat är. Ett annat inslag är beskrivning av sociala berättelser, hur man kan utforma dem och i vilka sammanhang man kan ha nytta av dem.