Historik


Omsorgshuset i Stockholm AB startades år 2000 av Besim Akdogan. Besims ambition var att bygga upp en verksamhet med god tillgänglighet, närhet och där brukarens behov hela tiden var i centrum. Bolaget inriktade sig på Personlig Assistans, vilket även i dag är en av kärnverksamheterna.


Under åren har Omsorgshuset i Stockholms AB blivit moderbolag till över 10 dotterbolag, och koncernen täcker nu ett större spektrum inom omsorg.
Vi har verksamhetsområden inom personlig assistans, hemtjänst, ledsagning, HVB-hem, boendestöd, missbrukarvård samt en flyktingförläggning.


Våra dotterbolag finns över hela landet och vi har över 1.000 anställda. Tillväxttakten har varit hög, år 2013 omsatte koncernen 280 miljoner.