Ställ din fråga till oss

Vill Du veta vad Omsorgshuset kan erbjuda Dig?
Har du frågor om hemtjänst, ledsagarservice, avlösarservice eller personlig assistans?

Välkommen att ställa din fråga till oss!


VD
Kerstin Lundin
08-555 06 378
kerstin.lundin@omsorgshuset.se