LSS-Boende

Utanför Katrineholm finns Omsorgshusets LSS-boende Vallmotorp.

Vallmotorp Omsorg är en verksamhet som vänder sig till vuxna funktionsnedsatta inom autismspektrat eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi respekterar varje människas förmåga att utveckla sina möjligheter och fullgöra sin livsuppgift. Vår uppgift är att bistå så att integriteten stärks och inflytandet över, och ansvaret för det egna livet ökar.

Vår målsättning är att genom individanpassad boende- och arbetsträning ge den enskilde möjlighet till att utvecklas optimalt och utifrån dennes förutsättningar och vilja.

Grundläggande begrepp i vårt arbete är struktur, förutsägbarhet och social kompetens. De verktyg som används är bland annat tydliggörande pedagogik och sociala berättelser, allt i en strukturerad dygns- och veckorytm.

Carmen Szarvas Spolander
Föreståndare
Tel. 072-571 30 21
E-post: carmen.szarvas@omsorgshuset.se

Verksamhetstelefon, Boende: 076-325 20 53