Vår vision

En vision ska vara en ledstjärna för organisationens utveckling på längre sikt. Den ska ange vart man strävar och vad man försöker uppnå.

Omsorgshusets vision är:

Alla kunder, anhöriga och samarbetspartners ska uppleva oss som det mest kvalitativa, trygga och tillgängliga alternativet inom vårt verksamhetsområde.