top of page

Odensala HVB är ett aktiebolag och ingår sedan 2006 i koncernenOmsorgshuset i Stockholm AB.
 

Odensala HVB har ramavtal med flertalet kommuner i Stockholm med omnejd.

Vi samarbetar även med NOA´s mobila team, psykiatriska öppenvårdsmottagningar samt Stockholms slutenvårdsavdelningar. Vi kontaktar även vårdcentralen samt Folktandvården vid behov. 

Mål och ideologi

Vår verksamhet riktar sig till vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar, främst psykossjukdomar. Vi tar även emot klienter med dubbeldiagnos samt asylsökande klienter med olika grad av psykiska funktionsnedsättningar.

Ett utav våra mål är att se hela människan och hens individuella möjligheter och förmågor. Oavsett funktionsnedsättning skall alla kunna ebjudas ett värdigt liv, frihet samt möjligheten att känna välbefinnande i sin tillvaro. Detta gör vi genom ett stort engagemang, tydlig struktur och principen kring om alla människors lika värde. Hos oss försöker vi tillvarata allas intressen, möjligheter oavsett historia och funktionsnedsättning.

Vi vill verka för att de personer som vistas hos oss skall utveckla sin förmåga att hantera vardagen samt vara en del av samhället. Genom ett KBT-baserat arbetssätt som grund försöker vi öka personens förmåga till eget intiativ och engagemang i sin egen vardag. Vi vill medverka till att varje boende skall uppleva glädje i livet, se möjligheter, finna trygghet samt en tydlig struktur i vardagen.

Enligt Odensalas ideologi finns det många faktorer som påverkar en individs mentala välbefinnade. Ett av våra mål är att stärka individens självförtroende och etablera en grundtrygghet. Detta påverkar i längden möjligheten att själv styra och påverka sitt liv. Vårt övergripande mål blir därmed att erbjuda en god psykiatrisk omvårdnad anpassad efter varje individs behov, problematik och möjligheter.

Verksamheten

Odensala HVB Hem AB

bottom of page