Jour och familjehem

2019-10-21

Omsorgshuset hamnade på plats 4 i det stora ramavtalet gällande jour och familjehem, Stockholm Stad. Staden skriver avtal med 45 företag och Omsorgshuset kom på plats 4. Jag är oerhört stolt över att koncernen nu finns med på detta ramavtal.

Omsorgshuset finns även på ramavtal med Tyresö, Nacka och Värmdö Kommun gällande jour och familjehem på dessa ramavtal hamnade vi på plats 1 och 2. Även här stolt över våra framgångar.

För mer info om våra ramavtal kontakta enhetschef Loran Batun, loran.l.batun@omsorgshuset.se