GDPR -dataskyddsförordningen

2018-05-29

Vill du komma i kontakt med vårt personuppgiftsombud? Skicka ett mail till Jaana Joensuu.

Vill du komma i kontakt med personuppgiftsansvarig ? Skicka ett mail till Kerstin Lundin