Manifestation om färdtjänsten

2017-09-29

Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län anordnar en manifestation för en jämlik och fungerande färdtjänst. I november förväntas landstingsfullmäktige besluta om landstingets budget för 2018. I budgetförslaget står landstinget fast vid principer om ett mycket begränsat antal resor för färdtjänsttaxiresenärer, dessvärre vill landstinget också införa ett tak för de som idag kan resa efter sina behov.

Tid: Tisdag den 17 oktober kl. 09.00 till kl. 12.00. Plats: Utanför landstingssalen, på baksidan av landstingshuset. Hantverkargatan 45, Stockholm. Kom och gör din röst hörd!

Löpande information kommer att finnas på vår hemsida: www.srfstockholmgotland.se

För mer information; se nedanstående inbjudan.