Omsorgshuset avvecklar hemtjänstverksamhet

2017-03-15

Omsorgshuset kommer fr om 1/4 2017 inte vara hemtjänst utförare inom Stockholm Stad.

Vi tackar alla våra kunder, beställare, närstående och medarbetare för gott samarbete under våra många år som utförare.