Omsorgshuset stödjer organisationen Hand in hand

2016-11-30

Hand in Hand utrotar fattigdom och barnarbete. Genom utbildning i entreprenörskap, yrkesträning och tillgång till mikrolån hjälper organisationen framförallt kvinnor att starta egna företag. Tack vare den ökade inkomsten kan de då ta sig själva och sina familjer ur fattigdom. Ett viktigt arbete som vi på Omsorgshuset är stolta över att stödja.

Läs mer om Hand in hands viktiga arbete på deras hemsida: