Gotland - Personlig assistans och Hemtjänst

Omsorgshuset i Stockholm AB fick i uppdrag redan 2010 av Gotlands kommun att bedriva personlig assistans i Visby. Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om vad du vinner på att anlita oss som din personliga assistans.
Vi anordnar även hemtjänst i Visby.

Kontor
Österväg 8
621 41 Visby
Gotland

Enhetschef
Åsa Lågland 0722-30 71 26
asa.lagland@omsorgshuset.se

Kontakta oss