Omsorgshusets Boendestöd och Stödboendet Fallskärmen

Boendestöd

Vi har 18 boendestödjare som träffar klienter runt om i hela stor Stockholm, de flesta vi träffar bor på södra sidan staden, då vi har vårt kontor i Kärrtorp. Boendestödet kostar inget, för att ansöka om boendestöd kan man kontakta en biståndshandläggare på stadsdelen där man bor.

Vi utgår från biståndshandläggarens beslut på boendestöd, och tillsammans med klienten görs en individanpassad genomförandeplan på hur stödet bäst ska ges. Vi arbetar mycket med motivation och stöd till att återta makten i sitt liv. Vi utgår från ESL pedagogiken (ett självständigt liv ). Genom ökad kunskap ska man bättre kunna hantera de hinder som en funktionsnedsättning medför- vilket leder till att öka möjligheterna till ett självständigt liv.

Med boendestöd får man ett personligt stöd med de sysslor som rör vardagen. Vi hjälper till med att strukturera, och skapa rutiner i och utanför hemmet.

Fallskärmens stödboende

Fallskärmens stödboende ligger i Skarpnäck och har 13 platser. För att bli beviljad en plats på Fallskärmen, krävs ett beslut från en biståndshandläggare. Kö system via Stockholm stad.

Stöd boendet är bemannat alla dagar 8.00-21.00. Nattetid görs tillsyns besök av nattpatrull.

Den boende ska genom vårt stöd ges möjlighet att öka sin förmåga, till att leva ett självständigt liv (ESL) ,och på sikt klara ett eget boende. Tillsammans med den boende planeras och skapas vardags rutiner för att på så sätt skapa ett stabilt och tryggt boende.

För information om Boendestöd och Stödboendet Fallskärmen, kontakta:

Enhetschef: Ann Wickström
Telefon: 08-39 13 94
ann.wickstrom@omsorgshuset.se

Carita Barrales
Samordnare
carita.barrales@omsorgshuset.se